Sorgarbeid - veien videre....

 

Den første tiden

Tiden etter at du har mistet en av dine aller nærmeste, vil som oftest være tung og vanskelig. Opplevelser og følelser kan ligge som et sorgtungt svøp. Iblant føler en seg rett og slett bare tom. Sinnsstemningen kan også være omskiftelig. Stabiliteten i hverdagen og din indre trygghet stilles gjerne på de hardeste prøver. Tapet kan iverksette reaksjoner som frykt, sinne og smerte.

Alminnelige sorgreaksjoner

De umiddelbare reaksjonene etter at det første sjokket har lagt seg, kan ytre seg på mange måter. En del sliter med søvnproblemer. Ikke sjelden ser vi en generell mangel på apetitt, med dårlig matlyst eller trøstespising. Tretthet og tap av naturlig livskraft er ikke uvanlig. Heller ikke det omvendte. enkelte kan faktisk arbeide hardere enn noen gang. Noen finner seg spesielt rastløse, andre følsomme og nærtakende.
 
I visse situasjoner, der en f.eks. har opplevd mye sykdom og smerte eller at forholdet til den døde har vært tyngende og problematisk, kan en også oppleve lettelse og glede. Det er mange fasetter av følelser en sorg kan føre med seg. Både kroppslige og psykiske plager kan forsterkes eller oppstå. Smertetilstander, hukommelsesforandring og konsentrasjons-vansker er heller ikke fremmede erfaringer for personer med sterk sorg. En del vil kunne rase i sterkt sinne mot naturen, skjebnen eller Gud. Mange vil også få tilbakevendende tanker om viktige ting en skulle få sagt eller gjort. Ofte vil dette også dreie seg om hva en så veldig gjerne ville sagt eller gjort annerledes. Da nærmer vi oss skyldfølelse, som heller ikke er noen fremmed fugl i sorglandskapet.Det meste av følelser og reaksjoner må betegnes som normalt i en sorgfase.

Døden er spesiell

Til forskjell fra andre opplevelser, er døden spesiell. Ingen har noen virkelig egenopplevde erfaringer i så måte. Kanskje nettopp derfor, blir denne livets siste fase, en slik utfordring for oss mennesker. Døden er også individuell. Den kan komme som lyn fra klar himmel, eller den kan følge et mer eller mindre forventet forløp. Man kan være vitne til ulike grader av  smerte og alvorlig sykdom.

 

Sorg, ingen sykdom

Reaksjonene hos deg som sitter tilbake, vil også være individuelle og preget av egne opplevelser. Allikevel vil sorgen også ha flere likhetstrekk. Sorg er ingen sykdom, men en nødvendig og naturlig reaksjon når vi mister noen som har stått oss nær. På mange måter må vi finne vår vei gjennom et nytt og fremmed landskap. Vi må leve videre, men ikke nødvendigvis akkurat som før.

Samtale, en god hjelp

Det er her vi vil komme med et tilbud til deg som nå leser dette. Erfaringsmessig vet vi at de aller fleste vil ha nytte av å ha noen å snakke med. Ikke så rent få opplever etter en tid frykt for å trette ut sin naturlige omgangskrets, som kanskje har nok med sitt. Man ønsker ikke å ligge noen til byrde. Heller ikke alle er så heldige å ha så mange nære og fortrolige venner eller slektninge

Enesamtaler

Flere menigheter har  ansatt en diakon og de kan tilby deg noen å snakke videre med. Kanskje har også presten kapasitet til å bidra. Ikke etter en fastlagt oppskrift eller belærende tone. Først og fremst vil vi forsøke å lytte og forstå akkurat din situasjon. Du kan komme til samtale en eller flere ganger. Du kan spørre om hjemmebesøk, dersom du ønsker det.
 

Gruppesamtaler

I tillegg til enkeltsamtaler, gis det tilbud om sorg-grupper. Dette har vist seg nyttig for manges vedkommende, å ta del i gruppesamtaler med andre mennesker i noenlunde samme situasjon. Her kan du kjenne på din egen smerte samtidig som du i en viss utstrekning blir kjent med andre menneskers sorg og tanker. Mye vil du kjenne igjen, og noe vil være fremmed. Det å dele egne og motta andres erfaringer, kan gi styrke gjennom det videre sorgarbeidet.
 


    En sorggruppe har to ledere. Disse er ikke profesjonelle behandlere, men medmennesker som vet endel om sorg i sin alminnelighet.
    Det dreier seg altså ikke om gruppeterapi, men en samtalegruppe. Alle deltakere har taushetsplikt.
 
 


Hvem står bak

Tilbudet om  sorggrupper organiseres gjennom "Sorg og Omsorg i Mosseregionen". Tilbudet er for alle, uansett livssyn.
 

Hvordan ta kontakt

Ring eller skriv til din menighet eller til begravelsesbyrået.

 Moss menighet

 tlf. 6924 8260

 Jeløy menighet

 tlf. 9165 6050

  Rygge menighet   tlf. 6926 4481

 Råde menighet

 tlf. 6929 4030

 Våler menighet

 tlf. 4746 2752

 Hobøl menighet   tlf. 9800 5398

 Bentzen Moss begravelsesbyrå

 tlf. 6925 1115



 Vi vet så lite om livet
 Ansikt til ansikt med døden
 blir det så stille rundt meg,
 Blomstene står og visner
 urørt i hjertets have -
Ikke én får jeg gi deg.

 Sorg er en ensom smerte.
Trøst har så tung en vandring.
Likevel må jeg mene:
Øyne kan møte øyne-
Hender kan ta om hender-
Ingen er alene.

(Av Ingeborg Prytz Fougner)


Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.