Lovgivning om gravferd 

 
Det er mye man trenger kunnskap om i forbindelse med en gravferd. Særlig gjelder dette forhold til det offentlige -

Lovbestemmelser om gravferd

Folketrygden - bestemmelser om gravferdsstønad og stønad til båretransport
Regelverk/blanketter mv.
Regler om arv og skifte  
 
Vi har forsøkt å samle noe informasjon om disse temaene her ved å klikke på emnene ovenfor.
 
Personvernerklæring for Bentzen Moss Begravelsesbyrå
 
 http://cms.bentzengravferd.no/images/777.pdf
 
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.