Regelverk, blanketter, offentlige etater og organisasjoner

 
Nedenfor kan du finne det regelverk som gjelder for gravferd, mange aktuelle skjemaer, samt hjemmesidene til aktuelle institusjoner og organisasjoner.
 
Ved å klikke på tekst i rød farge, vil du få opp lovtekst, forskriftstekst, blanketter, eller komme videre til andre aktuelle hjemmesider.
 
 

 REGELVERK:

   
Gravferdsloven  Lovteksten
- Forskrifter til Gravferdsloven  
 
- Søknad om askespredning
 
- Tillatelse til bruk av festegrav/
  Overdragelse av feste av grav
 
   
 Folketrygdloven  Lovteksten
 
 
Inneholder oversikt og kommentarer til bestemmelsene om gravferdsstønad og stønad til båretransport, herunder- "Når en av våre nærmeste dør", brosjyre fra                   Sosial- og helsedirektoratet  (ájour pr. april 2011)
Trenger Acrobat Reader for å kunne leses, som kan lastes ned her:
- Stønad ved gravferd og båretransport  Orientering fra NAVs hjemmeside
- Ytelser til gjenlevende ektefelle  Orientering fra NAVs hjemmeside
 

BLANKETTER/JURIDISKE DOKUMENTER:

 Nedenfor er tatt inn sentrale blanketter
vedrørende skifte.
 
 - Fullmakt vedrørende privat skifte av dødsbo
 
 - Melding om uskiftet bo
 
 - Erklæring om privat skifte av dødsbo av liten verdi
 

 LIVSSYN:

Den norske kirke  
Human-etisk forbund  

 OFFENTLIGE ETATER:

 
regjeringen.no  Regjeringen.no er en felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene
Skatteetaten  Skatteetatens hjemmeside
NAV  Søkemulighet til lokale NAV-kontorer
 

ORGANISASJONER/PORTALER:

Virke Gravferd  Hovedorganisasjonen for handel og tjenester, herunder gravferd
Kreftforeningen  
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  
Foreningen for hjertesyke barn  
Foreningen ”Vi som har et barn for lite"  
Landsforeningen uventet barnedød  
LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord  

 

Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.