Salmer


En gravferd hvor en prest medvirker, er å betrakte som en gudstjenestelig handling. Salmer, musikk og innhold må derfor velges med tanke på dette.
 
Den norske kirkes seremoniordning, som er beskrevet i "Gudstjenestebok for Den norske kirke", gir mange muligheter for å variere innholdet i gravferdsseremonien, men det settes også opp faste holdepunkter for innholdet. Mer om dette kan du finne på vår hjemmeside, der vi informerer mer om gravferdsseremonien.
 
Salmene som velges til seremonien må godkjennes. Formelt sett er det forrettende prest som godkjenner salmer, d.v.s. det tekstmessige, og medvirkende organist godkjenner det musikalske.
 
Prestene godtar som oftest de pårørendes valg når det er basert på Norsk salmebok og Sangboken. Dersom man ønsker andre åndelige salmer/sanger konfereres det på forhånd med forrettende prest og evt. organist. Forslag til salmer kan du finne nedenfor. Det understrekes at det selvsagt er mulig å velge andre salmer enn de vi foreslår.
 
For de fleste salmene er det lagt ut et lydklipp. Ved å trykke knappen align=baselinei kolonnen "Lyd", er det mulig å høre ett vers av en salme.
 

 Forslag til salmer ved begravelser og bisettelser:

Tittel:

 Vers nr.:

 Norsk salmebok 2013:

 Lyd:

 Alltid freidig når du går  1.2.3.  415  align=baseline
 Bedre kan jeg ikke fare  1.2.3.    align=baseline
 Blott en dag  1.2.3.  489  align=baseline
 Bred dina vida vingar  1.2.  819  align=baseline
 Da Jesus satte sjelen fri  1.2.3.4.  378  align=baseline
 Deg være ære  1.2.3.  197  align=baseline
 Deilig er jorden  1.2.3.  48  align=baseline
 Den dag du gav oss, er til ende  1.2.3.4.5.  820  align=baseline
 Den store, hvite flokk  1.2.3.  267  align=baseline
 Det hev ei rose sprunge  1.2.3.  33   
 Dype, stille, sterke, milde  1.2.3.  570  align=baseline
 Eg veit i himmerik ei borg  1.2.3.10.  882  align=baseline
 Ein fin liten blome  1.2.7.8.9.  492  align=baseline
 En rose er utsprunget  1.2.3.    
 Fager kveldsol smiler  1.2.3.4.  817  align=baseline
 Gud, når du til oppbrudd kaller  1.2.5.  867  align=baseline
 Guds kjærleik er som stranda og som graset  1.2.4.  734  align=baseline
 Han er oppstanden, Halleluja  1.2.3.4.  204  
 Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig  1.2.3.4.  281  align=baseline
 Her møtes alle veie  1.2.3.    align=baseline
 Herre Gud, ditt dyre navn og ære  1.2.3.  1  align=baseline
 Hvilken venn vi har i Jesus  1.2.3.  343  align=baseline
 I himmelen, i himmelen  1.2.4.7.  883  align=baseline
 Ikke en spurv til jorden  1.2.3.  324  align=baseline
 Ingen er så trygg i fare  1.2.3.4.5.  488  align=baseline
 Jeg er en seiler på livets hav  1.2.6.  863  align=baseline
 Jeg er i Herrens hender
 1.2.4.  494  align=baseline
 Jeg folder mine hender små  1.2.3.  731  align=baseline
 Jeg vet en deilig have  1.2.3.    align=baseline
 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn  1.2.3.6.  887  align=baseline
 Jesus det eneste, helligste, reneste  1.2.3.4.  422  align=baseline
 Jesus lever, graven brast  1.2.  194  
 Jesus styr du mine tanker  1.  411  align=baseline
 Jesus, Frelser, vi er her  1.2.3.  548  align=baseline
 Kjærlighet er lysets kilde  1.2.3.  233  align=baseline
 Kjærlighet fra Gud  1.2.3.  651  align=baseline
 Klippe, du som brast for meg  1.2.3.4.  341  align=baseline
 Kom, kom og hør et gledens ord (Amazing Grace)  1.2.4.7.  440  align=baseline
 Lei, milde ljos  1.2.3.  858  align=baseline
 Lykksalig, lykksalig  1.2.4.7.    align=baseline
 Løftene kan ikke svikte  1.2.4.5.  321  align=baseline
 Med Jesus vil eg fara  1.2.4.5.  419  align=baseline
 Milde Jesus, dine hender  1.2.3.  582  align=baseline
 Måne og sol, skyer og vind  1.2.3.  240  
 Navnet Jesus blekner aldri  1.2.3.  86  align=baseline
 No livnar det i lundar  1.2.10.11.12.   844  align=baseline
 Nærmere deg min Gud  1.2.5.  471  align=baseline
 Nå er livet gjemt hos Gud  1.2.4.5.  872  align=baseline
 O bli hos meg  1.2.5.  818  align=baseline
 O Jesus, du som fyller alt i alle  1.2.3.  354  align=baseline
 O Jesus åpne du mitt øye  1.2.3.6.  344
 align=baseline
 Salige visshet: Jesus er min  1.2.3.  490  
 Skriv deg Jesus på mitt hjerte  1.  339  
 Store Gud, vi lover deg  1.2.3.4.  280  align=baseline
 Så ta da mine hender  1.2.3.  414  align=baseline
 Tenk når engang den tåke er forsvunnet  1.2.4.7.  886  align=baseline
 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud  1.2.3.4.  312  align=baseline
 Tårnhøye bølger går  1.2.3.  461  align=baseline
 Velt alle dine veie  1.2.12.  464  align=baseline
 Vår Gud han er så fast en borg  1.2.4.  108  align=baseline
 Å leva, det er å elska  1.2.3.  666  align=baseline
 Å salige  stund uten like  1.2.3.  199  align=baseline
 Å, hvor salig å få vandre  1.2.4.5.  890  align=baseline
 Å, tenk når engang samles skal  1.2.4.  684  

 Forslag til salmer ved graven:

 Alltid freidig når du går  1.3.  415  align=baseline
 Kjærlighet fra Gud  1.3.  651  align=baseline
 Lykksalig, lykksalig  1.2.-4.7.    align=baseline
 Nærmere deg, min Gud  1.5.  471  align=baseline
 Så ta da mine hender  1.3.  414  align=baseline
 Å leva, det er å elska  1.3.  666  align=baseline
 Å, tenk når engang samles skal  1.4.  684  

 Forslag til salmer/sanger ved gravferd for barn og ungdom:

 Blott en dag  1.2.3.  489 /  align=baseline
 Bred dina vida vingar  1.2.  819 / 258*  align=baseline
 Den dag du gav oss, er til ende  1.4.5.  820 / 259*  align=baseline
 Ein fin liten blome  1.2.8.9.  492 / 195*  align=baseline
 Fader, du har skapt meg  1.2.3.  239 /   88*  align=baseline
 Fager kveldssol smiler  1.2.3.4.  817 / 260*  align=baseline
 Fylt av glede over livets under  1.3.4.6.  586 /  align=baseline
 Jeg har en engel som følger meg  1.2.  / 120*  align=baseline
 Jeg folder mine hender små  1.2.3.  731 / 311*  align=baseline
 Jeg vet en deilig have  1.2.3.  / 197*  align=baseline
 La oss vandre i lyset  1.2.3.4.  431 / 176*  align=baseline
 Måne og sol, skyer og vind  1.2.3.  240 / 303*  
 Nå er livet gjemt hos Gud  1.2.3.4.5.  872 / 199*  align=baseline
 Så ta da mine hender  1.2.3.  414 / 148*  align=baseline
 Tenn lys  1.2.3.4.  25 /     9*  
 Vær meg nær, å Gud  1.2.3.4.  626 / 146*  


Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.