Sangark

 
Ved en gravferdsseremoni er det vanlig at salmer, musikalske innslag og taler blir satt opp i et særskilt programhefte. På sangarkets forside fremgår avdødes navn, seremonistedet og dato. Ofte kan også personalia for avdøde fremgå - som f.eks. fødselsdag og dødsdag. På siste side føres gjerne opp de som har deltatt på en eller annen måte.

Det er mulig å velge mellom en rekke ulike motiver på forsiden av sangarkene. Foruten disse fortrykte sangarkene, kan man også velge enkle sangark uten noe motiv på forsiden, eller man kan velge et privat bilde - et portrettbilde/situasjonsbilde av avdøde, eller et bilde fra et miljø som var viktig og kjært for avdøde.

Det er selvsagt mulig å lage programhefter som ikke er bundet til ovennevnte fortrykte sangark. Disse kan da produseres på et profesjonelt trykkeri på kort varsel.

Nedenfor er inntatt de ulike forsider av sangark som vi tilbyr for tiden. Sangarkene produseres på godt/tykt papir (120 g/m2), i formatet A4, som brettes til A5-format.
  

Forhåndstrykte forsidemotiver

 

Avdødes navn, seremonidato og seremonisted vil vanligvis bli skrevet under forsidemotivet. 

 

Ved å trykke på de små bildene i venstre kolonne vil et større bilde av sangarket komme opp på en egen side.

 

(NB! Bildene som fremkommer på skjermen vil oftest ha en noe dårligere kvalitet på skjermen enn i virkeligheten. Dette gjelder særlig farger og skarphet, p.g.a. ulik skjermkvalitet og internetts begrensning når det gjelder nedlasting av "tunge" bilder.)

 

 "Midtsommeraften"

 Kunstner: Kristin Eckbo

 "Hytteveggen"

 Kunstner: Kristin Eckbo

 
 "Min barndoms hage"

 Kunstner: Kristin Eckbo

 

 "Sommereng"

 Kunstner: Kristin Eckbo

 "Alléen"

 Kunstner: Kristin Eckbo

 

 "Blåveis"

 Kunstner: Jostein Høivik

 

 "Båt"

 Kunstner: Jostein Høivik

 

 "Høst"

 Kunstner: Jostein Høivik

 

 "Skigard"

 "Solnedgang"

 "Høstfjell"

 

 "Liljekonvall"

 

 "Kløver"

 

 "Skogen og lyset"

 

 "Sand"

Forsidemotiver med tegning av seremonistedet

 
Avdødes navn, seremonidato og seremonisted vil vanligvis bli skrevet under forsidemotivet. 
 
Ved å trykke på de små bildene i venstre kolonne vil et større bilde komme opp på en egen side.
 
(NB! Bildene som fremkommer på skjermen vil oftest ha en noe dårligere kvalitet på skjermen enn i virkeligheten. Dette gjelder særlig detaljrikdom og skarphet, p.g.a.   ulik skjermkvalitet og internetts begrensning når det gjelder nedlasting av "tunge" bilder.)
 

 Jeløy kapell

 Kunstner: Sigurd Sommer

 

 Moss kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer

 

 Rygge kapell

 Kunstner: Sigurd Sommer

 

 Rygge kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer

 

 Rygge kirke

 Kunstner: Bjørg Synnøve Lundberg

 Råde kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer

 Våler kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer

 Svinndal kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer

 Hobøl kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer

 Vestby kirke

 Kunstner: Sigurd Sommer


 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER