Dødsannonse


En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte at døden har funnet sted. Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for venner, naboer, arbeidskollegaer, skolevenner m.fl., og dette kan man enklest gjøre med en dødsannonse.

Valg av tekstformuleringer og symbol  kan gi leseren et bilde av avdøde og hva som har skjedd. Utformingen av annonsen kan hjelpe de pårørende til å sette ord på sine følelser.
På toppen av annonsen er det vanlig å ta inn et eller annet symbol – oftest et kors. Det finnes en rekke ulike symboler som man kan ha i annonsen. Noen av de er tatt inn nedenfor.
  
Dødsannonsen inneholder vanligvis fødselsdag/år eller evt. alder, dødsdato, de nærmeste pårørendes navn, stedsangivelse, samt tid og sted for seremonien. Slektskapsforholdet til familien tas ofte med innledningsvis - i rekkefølge etter ”slektsstigen”, men vanligvis begrenset til de nærmeste. Noen ønsker også å ha med yrkesbetegnelse på avdøde hvis dette er naturlig for å individualisere vedkommende.
  
I tillegg kan annonsen inneholde noen poetiske linjer (minnevers), et sang-/salmevers. I slutten av annonsen kan man gi uttrykk for pårørendes ønsker når det gjelder blomster – både blomster til hjemmet og til gravferdsseremonien.

I annonsen kan man også fremføre ønske om gaver til et særskilt formål. Det er også mulig å benytte dødsannonsen til å invitere til minnesamvær på et nærmere angitt sted.
 
Når det i dødsannonsen fremgår hvor og når gravferdsseremonien skal finne sted, er alle velkomne. En annonsert gravferdsseremoni i en kirke eller kapell er en offentlig handling,  slik at det er åpent for alle som ønsker det til å delta. Er det ønskelig at gravferden kun skal skje i kretsen av de nærmeste, er det et alternativ å annonsere dødsfallet etter at gravferden har funnet sted.
  
Enkelte ganger ønsker ikke familien å annonsere – noe som naturligvis må respekteres. Å annonsere et dødsfall er ingen plikt.
 
Om du ikke vet hva som skal stå i dødsannonsen, kan du få hjelp av begravelsesbyrået med utforming og innrykking av annonsen. Annonsekostnaden vil avhenge av annonsens størrelse og hvilken avis som annonsen blir rykket inn i.
  

Symboler i dødsannonser

Det er vanlig å sette et symbol over dødsannonsen. Tradisjonelt har korset vært det absolutt mest benyttede, men i de senere år har det også blitt mer alminnelig med andre symboler, for eksempel blomst eller fredsdue, eller symbolet til et livssyn eller organisasjon som avdøde hadde tilhørighet til.
 
Nedenfor finner du en del symboler som er benyttet, nøytrale symboler, samt symboler tilknyttet enkelte religioner, livssyn og organisasjoner.
  

 

Kors, latinsk

Det mest vanlig brukte kristne symbol. Korset tilkjennegir gjerne at vedkommende

hadde et forhold til kristen tro, og at familien ønsker kirkens ritualer ved begravelsen.

 

 Kors, åpent

 

Kors, gotisk

 

Kors + R.I.P.

Brukes når avdøde tilhørte den katolske kirke. Dette står for ”requiescat in pace”

som er latin og betyr ”måtte han/hun hvile i fred”.

 

Blomst

Nøytralt uttrykk for sorg.

 

Ny blomst

Nøytralt uttrykk for sorg.

 

Fredsduen

Et ønske om fred.

 

Hjerte

Uttrykk for kjærlighet og sorg.

 

Livssirkelen

Brukes for å symbolisere evigheten.

 

Tro, håp og kjærlighet

Velges ofte når den døde er et barn.

 

Human-Etisk Forbund

Velges for medlemmer av Human-Etisk Forbund. Brukes også der man vil

understreke at vedkommende ikke hadde noen religiøs tro.

 

Islam

Brukes av muslimer.

 

Davidsstjernen

Det jødiske symbolet. Brukes av medlemmer av Det Mosaiske Trossamfunn.

 

Tempelkorset

Brukes der avdøde var medlem av Den Norske Frimurerorden.

 

Kors, gresk-ortodoks

Brukes for personer med tilknytning ti Den gresk-ortodokse kirke.

 

Kors, forenklet russisk

Den skrå tverrbjelken som peker oppover, symboliserer den angrende røveren

som ifølge evangeliet ble korsfestet på Jesu høyre side, og som fikk være med

til himmelen. Brukes av ortodokse kristne.

 
Det har også vært tatt i bruk andre, individuelle symboler enn de som er tatt inn ovenfor, for eksempel en båt, solnedgang, bamse eller lignende. Før man benytter et slikt symbol bør man sørge for å undersøke på forhånd hvilken holdning den aktuelle avisen har til å bruke slike symboler. Enkelte aviser er restriktive når det gjelder bruk av symboler utenom de som er vanligvis benyttet.
 
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.