Tekster på blomsterbånd og kort

 
På de ulike typer blomsterdekorasjoner kan det skrives et hilsningskort, eller det er mulig å sette på blomsterbånd/"sløyfer", som inneholder tekst med en liten hilsen og navn på hvem blomsterdekorasjonen er fra.
 
Blomsterbåndene kan fås i enkelte farger, men vanligst er å benytte hvite eller grønne blomsterbånd.
 
Vanligvis står hilsningsordene på det venstre båndet, mens navnet/navnene på den/de som hilsenen er fra på det høyre båndet. 

Det er helt fritt hva man vil skrive som hilsningstekst på kortet/båndet, innenfor de sømmelige grenser. Dersom man er i tvil om hvilken tekst man vil benytte, kan forslagene nedenfor være en veiledning.
 

 En siste hilsen

 En siste hilsen og takk

 En siste hilsen og takk for alt

 En siste hilsen og takk for gode minner

 Farvel du kjære, hvil i fred. Du minnes vil med kjærlighet

 Farvel og takk for alt

 Farvel, du kjære, hvil i fred

 For alltid gjemt i våre hjerter

 Fred med ditt minne

 Guds fred

 Hjem du lengtet, hjem du gikk, hvile du hos Jesus fikk

 Hvil i fred kjære

 Hvil i fred kjære far. Ditt minne vi i hjertet har

 Hvil i fred kjære mor.Ditt minne i våre hjerte bor

 Hvil i fred og takk for alt

 Hvil i fred og takk for gode minner

 Hvil i fred, din strid er endt. Minnet ditt blir aldri glemt

 I takknemlighet

 I takknemlighet for omsorg og kjærlighet

 Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør

 Mange gode minner

 Minnene lever

 Takk

 Takk for all kjærlighet

 Takk for alt

 Takk for alt det du ga, takk for alt det du var

 Takk for alt du var for meg

 Takk for alt du var for oss

 Takk for alt du var her på jord, vi møtes i himlen der Jesus bor

 Takk for gode minner

 Vi møtes igjen

 Vi vil aldri glemme deg

 Vår takknemlighet

 

Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.