Når noen dør

 

Når du mister en som står deg nær

De fleste opplever en dag å være nærmeste pårørende ved et dødsfall. Kanskje kommer det plutselig og uventet - en ny situasjon som er tung og vanskelig å klare.

Sorg er en naturlig reaksjon på tap av en som står deg nær. I de senere årene er vi blitt mer og mer klar over hvor viktig det er at de etterlatte våger å akseptere sin sorg og ikke flykter fra den.

Sorgen er ikke lik hos alle

Den varierer i styrke og den oppleves forskjellig. Den sørgendes personlighet og forholdet til den avdøde er to av faktorene som avgjør hvordan sorgen kommer til uttrykk.

Fordi sorg oppleves og uttrykkes ulikt, er det viktig å ha respekt for hvert enkelt menneskes sorgreaksjoner, både din egen og andres.

Det er mulig å få hjelp

Hos oss i begravelsesbyrået treffer du mennesker som gjennom opplæring og erfaring har lært å møte de sørgendes problemer. Vi kan gi deg råd og veiledning også utover det som angår selve seremonien.

Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.