Priseksempler 

 

Regelverk

Kravet til prisopplysning for gravferdsbransjen er fastsatt i forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (forskrift 2012-11-14 nr. 1066). , gjeldende fra 01.01.2013. Ifølge ovennevnte forskrift skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester.

 

Prisopplysningene skal inneholde

- Prisoversikt for en gravferd i ulike    kommuner.
 - Begravelsesbyråets prisliste.
 - Informasjon om folketrygdlovens bestemmelser om gravferdsstønad og stønad ved båretransport.
 
Prisoversikten for kommunene  skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler.
 
Minimums-, henholdsvis maksimumsprisene skal summeres, slik at rimeligste og dyreste gravferdsalternativ (laveste og høyeste totalsum) fremgår.
  
I prisopplysningene på de neste sidene er alle oppgitte priser totalpriser, inklusive merverdiavgift. For de varer og tjenester som er avgiftspliktige (merket *), er merverdiavgiften inkludert.
  
I eksemplene på de neste sidene er det ikke gjort fradrag for eventuell gravferdsstønad fra NAV (maksimalt kr. 23.337,-), eller eventuell stønad til båretransport fra NAV. Ytterligere opplysning om slike stønader kan du finne her.
  

Betalingsbetingelser

Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato.
 
 
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.