Hva gjør du ved et dødsfall?

 

Det er egentlig ikke noe som haster nå

Å miste en nær venn eller slektning er et av livets mest dramatiske hendelser. Derfor er det helt naturlig at du kjenner deg usikker og urolig for det som nå skal skje. Et godt råd er at du ikke behøver å haste i vei, og at du innser at dette ikke er en situasjon som du kan beherske på samme måte som hverdagslige saker i livet. 
 

Ta én ting av gangen

Noe av det som du kanskje er urolig for, kan med stor sannsynlighet vente en stund før du tar tak i det. Du behøver for eksempel ikke kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart - det kan i blant være bra å utsette en dag eller to, til du sammen med andre som er berørt av dødsfallet har snakket litt sammen om de forskjellige ting.
 

Kontakt slektninger og venner

Det er naturlig å kontakte slektninger og venner så snart som mulig for å fortelle hva som har hendt. Ikke vær redd for å be om hjelp og støtte. Det er en stor fordel om du har noen som du kan prate med og dele sorgen med. De som du kontakter vil som oftest være takknemlige for å kunne bidre på noen måte - både når det gjelder samtale og når det gjelder praktiske ting som skal ordnes.      
 

Andre som det er mulig å kontakte

Dersom du ikke har noen å prate med, er det mulig å kontakte andre som er villige til og i stand til å hjelpe deg. Du kan for eksempel kontakte sykhuspresten, menighetspresten eller din lege. Det finnes også forskjellige støtteforeninger og grupper som du kan henvende deg til for samtaler av personlig art.
 

Noen saker som du kanskje må ordne raskt

Det finns noe som du som pårørende må ta ansvar for. Det kan for eksempel være å få noen til å ha tilsyn med en bolig som står tom, tømme matskap og ta hånd om husdyr. Dersom du tror det er mulighet for at det kan bli uenighet blant de pårørende om skifte etter avdøde, kan det være en fordel dersom du har med en utenforstående når du er i avdødes bolig. Og du bør ikke ta med noen eiendeler ut fra avdødes bolig. Dersom avdøde har eiendeler på sykehus eller annen institusjon, bør du hente disse eiendelene ved å henvende deg til personalet på avdelingen der dødsfalllet skjedde.
 

La barn og unge delta

Voksne vil i blant holde barn og ungdommer utenfor det som hender etter et dødsfall. Det skjer sikkert i beste mening, men det som barn trenger er støtte til å klare det som har hendt, og ikke beskyttelse fra det. Å forberede den avskjed som en gravferd innebærer betyr like mye for barn som for voksne. Jo eldre barna er, desto større behov har de vanligvis for å være med og påvirke det som skal skje.
 

Mange ting ordner seg automatisk

Legen som konstaterer dødsfallet utsteder dødsattest, som av pårørende eller institusjon blir overlevert begravelsesbyrået, som deretter sender den til tingretten sammen med en melding om dødsfallet. Herfra meddeles dødsfallet til øvrige statlige og kommunale myndigheter.        
 

Forsikringer

Forsikringsselskap må varsles om dødsfallet, da noen forsikringer skal opphøre, mens noen skal føres over til gjenlevende, eller bare adresseforandres.  
 

Banker m.m.

Bankkonti i den dødes navn kan sies opp først etter at boet er skiftet. Imidlertid er det viktig å makulere bank- og kredittkort, samt informere kortutstederne om dødsfallet.

Abonnement

For å unngå unødvendige utgifter er det viktig å si opp aktuelle abonnement. Kanskje visse avtaler skal overføres til gjenlevende.


Foreninger

Foruten å si opp et medlemsskap kan det være andre grunner til å kontakte foreninger. En forening der den døde har vært aktiv vil kanskje sende blomster eller delta i begravelsen. Det kan også finnet et tilgodehavende som skal tilbakebetales ved dødsfall.   


Post og reklame

Du må regne med at reklamen kan komme i den dødes navn en god stund etter dødsfallet. Dette skyldes at firmaer som sender ut reklame ikke rekker å oppdatere sine adresseregister så raskt som man i blant skulle ønske.


Annet du må tenke på:

    • Ta hånd om husdyr
    • Slå av ovner
    • Forebygge innbrudd
    • Hente eiendeler på sykehuset
    • Meddele vaske-/hushjelp, samt hjemmehjelp
    • Levere tilbake hjelpemidler og trygghetsalarm
    • Levere medisiner til apoteket
    • Hente innlevert tøy på vaskeri/renseri
    • Hente innlevert film
    • Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort
    • Samle inn reservenøkler
    • Ta hånd om privatbil
    • Endre fester til graver som avdøde har hatt ansvaret for
    • Vurdere overføring av hjemmel til bolig (særlig viktig for borettslagsleiligheter)        

Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.