Prisoversikt for gravferd i Rygge kommune

 
Ifølge forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester. 
 
Prisopplysningene skal inneholde:
- Prisoversikt for en gravferd i ulike kommuner.
- Begravelsesbyråets prisliste.
- Informasjon om folketrygdlovens bestemmelser om gravferdsstønad og stønad ved båretransport.
     
Prislisten skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Minimums-, henholdsvis maksimumsprisene skal summeres, slik at rimeligste og dyreste gravferdsalternativ (laveste og høyeste totalsum) fremgår.
 
Alle oppgitte priser i eksemplene er totalpriser, inklusive merverdiavgift.

For de varer og tjenester som er avgiftspliktige (merket *), er merverdiavgiften inkludert.
 
I eksemplene nedenfor er det ikke gjort fradrag for eventuell gravferdsstønad fra NAV (maksimalt kr. 22.723,-), eller eventuell stønad til båretransport fra NAV. Ytterligere opplysning om slike stønader kan du få ved å klikke her.
 
  

RYGGE

   Minimum  Merknad  Maksimum  Merknad
KISTE
 
Kiste, inkl. utstyr
og svøp *)
8.322  
Hvit           
sponkiste
48.839  Mahognybeiset kirsebærtre
 
Stell og nedlegg i
kiste
1.562   1.562  
Urne *) 0   0  Kun v/kremasjon
TRANSPORT
 
Transport fra
dødssted
til oppbevaringssted

2.957
Dagtid, 1 time
4.272
Natt/helg,
1 time

Bringing av tom
kiste til dødssted
eller
oppbevaringssted *)

0

682  
1 person og
bårebil, uten pårørende
Transport til seremonisted 3.840  
1 person og
bårebil
3.502  
1 person og
bårebil, sammen med pårørende
 
Bærere ved/etter
seremoni
0   5.094  
 
Transport av båre til krematorium/
henting av urne
0   4.445  
1 person og
bårebil.
Kun v/kremasjon
SEREMONI
 
Assistent ved
seremoni
2.734  1 person 4.838  2 personer
Pynteutstyr i seremonien*) 1.269  Lys, lysestaker, blomsterstativ 1.269  Lys, lysestaker, blomsterstativ
 
50 trykte
program *)
1.716  Svart/hvitt 2.147  Eget fargebilde
 
Kiste-
dekorasjon *)
170  3 stk. roser 4.650  Ingen grenser oppad
Fotografering *) 0   596  Foto av blomster og kiste
Minnealbum *) 0   963  1 eks.
Kondolanseprotokoll *)
0   462  
 
Bruk av
CD-spiller *)
0   624  
DØDSANNONSE
 
Annonse i
Moss Avis *)
1.674  75 mm 1.674  75 mm
BEGRAVELSESBYRÅETS HONORARER
 
Byråets
avgiftspliktige
honorar *)
1.600  Adm.- omkostninger 2.900 Adm.- omkostninger 
Byråets avgiftsfrie honorar 1.500  Tilrettelegging og planlegging 3.250  Tilrettelegging og planlegging
Hygienetiltak *) 173   173  
 
Tillegg for
konferanse
i helg
0   1.025  
 
Sum inkl.
merv.avg.
27.517   92.967  

 Utover ovenstående kan det i tillegg påløpe følgende utgifter:

Offentlige gebyrer: Orgelspill før seremoni (kr. 550,-), 
Organistens øvelse med solist (kr. 550,-), kremasjonsavgift (kr. 5.952,-).
Minnesamvær (pris avhenging av meny og antall gjester). 
Gravminne, eventuelt ny inskripsjon.
Kunsterisk innslag i seremonien (sang, instrumental, opplesning). 
Når graverdsseremoni og gravsted skal være et annet sted enn i bostedskommunen vil dette medføre ekstra kostnader.
 

Betalingsbetingelser: 

Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato.
 
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.