Prisoversikt for gravferd i Råde kommune


Ifølge forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester. 
 
Prisopplysningene skal inneholde:
- Prisoversikt for en gravferd i ulike kommuner.
- Begravelsesbyråets prisliste.
- Informasjon om folketrygdlovens bestemmelser om gravferdsstønad og stønad ved båretransport.
     
Prislisten skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Minimums-, henholdsvis maksimumsprisene skal summeres, slik at rimeligste og dyreste gravferdsalternativ (laveste og høyeste totalsum) fremgår.
 
Alle oppgitte priser i eksemplene er totalpriser, inklusive merverdiavgift.

For de varer og tjenester som er avgiftspliktige (merket *), er merverdiavgiften inkludert.
 
I eksemplene nedenfor er det ikke gjort fradrag for eventuell gravferdsstønad fra NAV (maksimalt kr. 22.723,-), eller eventuell stønad til båretransport fra NAV. Ytterligere opplysning om slike stønader kan du få ved å klikke her.
 
 

 RÅDE

   Minimum  Merknad  Maksimum  Merknad
 KISTE
 
Kiste, inkl. utstyr
og svøp *)
8.322  
Hvit           
sponkiste
48.839  Mahognybeiset kirsebærtre
Stell og nedlegg i kiste 1.562   1.562  
Urne *) 0   0  Kun v/kremasjon
TRANSPORT
 
Transport fra
dødssted
til oppbevaringssted
2.957  
Dagtid,
1 time
4.272
 
Natt/helg,
1 time
 
Bringing av tom
kiste til dødssted
eller
oppbevaringssted *)
0   682  
1 person og
bårebil, uten pårørende
Transport til seremonisted 3.920  
1 person og
bårebil
3.617  
1 person og
bårebil, sammen med pårørende
 
Bærere ved/etter
seremoni
0   5.094  
 
transport av båre til krematorium/
henting av urne
0   4.445  
1 person og
bårebil.
Kun v/kremasjon

 SEREMONI
 
Assistent ved
seremoni
2.934  1 person 5.038  2 personer
Pynteutstyr i seremonien*) 1.269  Lys, lysestaker, blomsterstativ 1.269  Lys, lysestaker, blomsterstativ
 50 trykte
program *)
1.716  Svart/hvitt 2.147  Eget fargebilde
 
Kiste-
dekorasjon *)
170  3 stk. roser 4.650  Ingen grenser oppad
Fotografering *) 0   596  Foto av blomster og kiste
Minnealbum *) 0   963 1 eks.
 
Kondolanse-
protokoll *)
0   462  
 
Bruk av
CD-spiller *) 
0   624  
 DØDSANNONSE
 
Annonse i
Moss Avis *)
1.674  75 mm 1.674  75 mm
 BEGRAVELSESBYRÅETS HONORARER
 
Byråets
avgiftspliktige
honorar *)
1.600  Adm.- omkostninger 2.900  Adm.- omkostninger
 
Byråets avgiftsfrie
honorar
1.500  Tilrettelegging og planlegging 3.250  Tilrettelegging og planlegging
Hygienetiltak *) 173   173  
 
Tillegg for
konferanse
i helg
0   1.025  
 Sum inkl. merv.avg. 27.797   93.282  
  

Utover ovenstående kan det i tillegg påløpe følgende utgifter:

Offentlige gebyrer: Orgelspill før seremoni (kr. 700,-), kremasjonsavgift (kr. 5.952,-).
Minnesamvær (pris avhenging av meny og antall gjester).
Gravminne, eventuelt ny inskripsjon.
Kunsterisk innslag i seremonien (sang, instrumental, opplesning).
Når graverdsseremoni og gravsted skal være et annet sted enn i bostedskommunen vil dette medføre ekstra kostnader.
 

Betalingsbetingelser:

Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato.
 
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.