Gravferdsloven  

 

De offentlige bestemmelser som ligger til grunn for hvordan en gravferd gjennomføres er:


Gravferdsloven (lov 07.06.1996 nr. 32: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd). 
Forskrift til gravferdsloven (forskrift 10.01.1997: Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd).
 
 
Du finner vår kontaktinformasjon ved å klikke HER.